Consultanță

O echipă de arhitecți de soluții și de consultanți cu experiență și cu un nivel ridicat de cunoaștere a industriei IT&C, capabili să ințeleagă specificul activității organizației Dvs. vă stă la dispoziție. Echipa poate furniza o gamă largă de servicii de consultanță IT&C și audituri, consultanța aplicațiilor software, consultanță pentru securitatea informației, precum și servicii de testare a cunostințelor specifice ale angajațiilor. Toate aceste servicii pot fi incluse într-un proiect integrat sau pot fi independente.

Dintre serviciile pe care le oferim amintim:

Analiza situației existente în organizația Dvs. cu identificarea nevoilor folosind experiența acumulată de-a lungul anilor de echipa noastră de experți. Aceasta analiză implică următoarele elemente și anume:

        - Analiza infrastructuri hardware;

        - Analiza aplicațiilor software utilizate;

        - Analiza comunicațiilor de voce și date, conexiunea la Internet;

        - Analiza costurilor.

Analiza domeniului de activitate a organizației Dvs. în care se vor stabili direcțiile de dezvoltare, folosind experiența acumulată de consultanții de afaceri și cele mai bune practici din domeniu; Proiectarea arhitecturii de ansamblu a soluției, inclusiv a serviciilor care trebuiesc furnizate. În alegerea soluției se ține seama de cerințele specifice ale clientului, fiind identificate serviciile care corespund cel mai bine solicitărilor acestuia; Identificarea riscurilor ce pot apărea în implementarea soluției, precum și definirea modurilor de acționare în cazul apariției acestora; Realizarea documentației proiectului cu toate elementele necesare implementării lui.

Pregatirea tehnică teoretică dublată de experiența dobândită în urma instalărilor la sediul clientului, configurărilor, adaptarii sistemelor, soluționării problemelor de depanare au contribuit la dezvoltarea compețentelor specialiștilor noștrii în proiectarea și instalarea soluțiilor promovate și la asigurarea cunoștințelor de bază necesare pentru alegerea soluției optime în conformitate cu cerințele specifice ale clientului.