ERP

Datorită unui mediu economic aflat într-o permanentă schimbare, pe de o parte din cauza legislației și normelor impuse intern dar și internațional, iar pe de altă parte de concurența companiilor din aceeași ramură, tehnologia IT oferă metode de urmărire și investigare a finanțelor, valorificând oportunitățile de creștere a afacerii, folosind informațiile financiare ale companiei într-un mod flexibil și ușor de folosit, prin care datele sunt adunate, integrate și prezentate.

Într-o companie organizată într-o multitudine de departamente și având o mulțime de functionalități, integrarea datelor într-un mod logic va servi nevoile tuturor care operează cu aceste date, oferindu-le timp de acces la date instantaneu, mărind productivitatea muncii acestora și generând o recuperare a investiției extrem de rapidă.

O soluție ERP - Enterprise Resouce Planning este complexă și poate acoperi toate procesele și activitățile de business. Fiind un sistem modular, integrarea acestora va crește eficiența tuturor care lucrează cu această soluție. Întregul sistem este mai mult decât suma componentelor sale.

Beneficiile pe care o asemenea soluție le aduce companiei sunt:

   - O gestiune eficientă a resurselor;

   - Economie de timp, adică productivitate marită a angajaților;

   - O viteză mărită de procesare a documentelor;

   - Creșterea vitezei de acces la informații;

   - Acces controlat și permanent la informații actualizate de interes;

   - Controlul proceselor, a resurselor materiale, umane și financiare;

   - Rapoartele oferă informații importante cu privire la tendințe și oferă suport pentru decizii manageriale;

Modulele și submodulele sistemului sunt:

A. Financiar/Contabilitate (Finance/Accounting)

   A.1. Contabililitate

   A.2. Financiar

   A.3. Vânzări / Clienți

   A.4. Achiziții / Furnizori

   A.5. Imobilizări / Mijloace fixe

   A.6. Cash Flow

   A.7. Stocuri

   A.8. Rapoarte financiar contabile

B. Resurse Umane (Human Resourses)

   B.1. Resurse umane

   B.2. Salarizare

   B.3. Acces / Pontaj

   B.4. Medicina Muncii

   B.5. ITM

   B.6. Declarații

   B.7. Rapoarte resurse umane

   B.8. Tichete de masă

C. Producție (Manufacturing)

   C.1. Producție

   C.2. Rapoarte producție

D. Managementul lanțului de Furnizori (Suply Chain Management)

   D.1. Rapoarte furnizori

E. Managementul relației cu clienții (Customer Relationship Management)

   E.1. Rapoarte clienți

F. Configurarea sistemului (System configuration)

   F.1. Configurare / administrare sistem

   F.2. Administrare utilizatorilor

   F.3. Rapoarte utilizare sistem