Securitate IT

Ce este securitatea IT? Conceptul definește implementarea măsurilor și sistemelor menite să protejeze diversele informații (date personale sau legate de afaceri) împotriva accesului neautorizat, utilizării frauduloase, funcționării defectuoase, modificării, distrugerii sau divulgării de conținut. Procesul implică forme variate de tehnologie dezvoltată pentru a crea, stoca, utiliza și transmite astfel de informații. Obiectivul securității IT este acela de a păstra valoarea, confidențialitatea, integritatea, accesibilitatea, scopul și capacitatea informațiilor de a presta funcțiile pentru care au fost concepute.

Internetul a devenit o unealtă modernă pentru difuzarea de informații, comunicare și comerț. Odată cu creșterea rolului pe care internetul îl are în mediul de afaceri actual, companiile utilizează tot mai des rețeaua de date conectată la internet, are website-uri de comerț electronic sau servere de mesagerie, toate acestea fiind unelte foarte importante sau chiar indispensabile pentru atingerea obiectivelor de afaceri.

Implementarea serviciilor de securitate IT sunt indispensabile oricărui tip de afacere, pentru că fiind legat la Internet se expune unui număr mare de pericole ce pot afecta serios deșfășurarea activităților de zi cu zi din firmă.

În prezent toate informațiile importante ale unei companii (informații financiare, contracte, comunicări scrise, baze de date de clienții, furnizorii, etc.) sunt stocate și în format digital în cadrul infrastructurii informatice.

Securitatea datelor aflate în interiorul rețelei, securitatea informațiilor transmise prin sistemele de mesagerie cât și securitatea serviciilor oferite prin Internet, devin un punct critic pentru orice companie și sunt la fel de importante ca și securizarea fizică a sediului firmei sau a documentelor importante în interiorul acestuia.

Managementul riscului este procesul de identificare a vulnerabilităților pe care resursele informatice, folosite de o companie în a-și atinge obiectivele de  afaceri, le prezintă și de a decide care sunt măsurile ce trebuie luate pentru a reduce riscul la un nivel acceptabil, în funcție de criticitatea resursei informatice pentru companie.

Vă propunem un management al securitatii infrastructurii urmărind:
- întocmirea unei politici de securitate IT;
- organizarea și centralizarea securității IT;
- controlul riguros al accesului utilizatorilor;
- securizarea hardware-ului și software-ului echipamentelor;
- gestionarea securității comunicațiilor și operațiunilor informatice;
- monitorizarea și tratarea cât mai rapidă a incidentelor de securitate;
- verificarea constantă a logurilor de securitate.